عمومی

نمایه

منیره سازگار

  • نام کاربری: m.baghban
  • اعتبار (تومان): ۰
  • ثبت‌نام‌شده در: ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  • آخرین ورود: ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

سفارش‌ها

باز‌ها بسته‌ها کل
سفارش‌های واگذارشده 0 0 0
سفارش‌های ثبت شده 0 0 0

فاکتورها

بازها خارج از استفاده کل
فاکتور‌های واگذارشده 0 0 0
فاکتور‌های گزارش شده 0 0 0

پرداخت‌ها

بازها بسته‌ها کل
پرداخت‌های واگذارشده 0 0 0
پرداخت‌های گزارش شده 0 0 0

فروش‌گاه‌ها

فروش‌گاه نقش‌ها ثبت‌نام‌شده در
پرداخت متصدی ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
شکن متصدی ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

خط زمان

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

ساعت ۰۵:۱۷ ب.ظ پرداخت راهنمای افزونه خروجی سفارشی.pdf
راهنمای افزونه خروجی سفارشی منیره سازگار

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ساعت ۰۵:۴۶ ب.ظ پرداخت راهنمای افزونه ثبت زمان.pdf
راهنمای افزونه ثبت زمان منیره سازگار
ساعت ۰۵:۴۴ ب.ظ پرداخت راهنمای افزونه افراد.pdf
راهنمای افزونه افراد منیره سازگار

۱۴۰۰/۰۵/۰۶

ساعت ۰۴:۲۵ ب.ظ پرداخت راهنمای افزونه مدیریت اموال.pdf
راهنمای افزونه مدیریت اموال منیره سازگار

۱۳۹۹/۰۵/۰۷

ساعت ۰۵:۱۱ ب.ظ پرداخت افزونه آگاه_سازی پیش_رفته (راه_نمای کاربری).pdf
افزونه آگاه سازی پیش‌رفته (راه‌نمای کاربری) منیره سازگار
ساعت ۰۵:۱۰ ب.ظ پرداخت افزونه آگاه_سازی پیش_رفته (راه_نمای راه_بری).pdf
افزونه آگاه سازی پیش‌رفته (راه‌نمای راه‌بری) منیره سازگار

قالب‌های دیگر: Atom