عمومی

نمایه

پریسا صالحی

  • نام کاربری: p.mirsalehi
  • اعتبار (تومان): ۰
  • ثبت‌نام‌شده در: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
  • آخرین ورود: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

سفارش‌ها

باز‌ها بسته‌ها کل
سفارش‌های واگذارشده 0 0 0
سفارش‌های ثبت شده 0 0 0

فاکتورها

بازها خارج از استفاده کل
فاکتور‌های واگذارشده 0 0 0
فاکتور‌های گزارش شده 0 0 0

پرداخت‌ها

بازها بسته‌ها کل
پرداخت‌های واگذارشده 0 0 0
پرداخت‌های گزارش شده 0 0 0

فروش‌گاه‌ها

فروش‌گاه نقش‌ها ثبت‌نام‌شده در
پرداخت متصدی ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
شکن متصدی ۱۴۰۱/۱۱/۲۶